Darreres edicions

1983 - 3a Edició

Image

Guanyador:
Josep M. Fonalleras
"El Rei del Mambo"
Ed. del Pel, exhaurit

Finalista:
Josep Gregori
"Tirar les cartes"
Edicions Bromera

Accèssit
Anna Dodad
"Esbossos per a un rèquiem"

wayTIC informàtica imatge innovació