Darreres edicions

1982 - 2a Edició

Image

Guanyador:
Miquel Fañanas
"Heu vist Tana?"
Publicada dins el llibre Susqueda i altres narracions. (Ed. del Pel, exhaurit)

Finalista:
Josep M. Fonalleras
"Conxa Piquer a Nova York"
Publicada dins el llibre Mixtura

Accèssit
Miquel Pairolí
"El carrer de la Llebre"
Publicada dins el llibre Mixtura

wayTIC informàtica imatge innovació