Darreres edicions

1981. 1a Edició

Image

Guanyadors:
Rafael Vallbona i Pep Bras
"Amfetamínic"
Publicada dins el llibre Mixtura

Finalista:
M. Àngels Gardella
"Concert per a una pantomima"
Publicada dins el llibre Mixtura

Accèssit
Miquel Fañanas
"Susqueda"
Ed. Columna.

wayTIC informàtica imatge innovació