Darreres edicions

1996 - 16 Edició

Image

Guanyador:
Pep Bertran
"Amanida muscaria"
Editat per l'editorial Empúries amb el nom de La Ribera

Finalista:
Miguel Aguirre
"Ombres paral·leles"

wayTIC informàtica imatge innovació